Ubezpieczenia samochodu

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (oc posiadacza pojazdu) ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe. Zabezpiecza przed konsekwencjami finansowymi szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych przez kierowcę pojazdu sprawcy. Ubezpieczenie OC jest wykupywane na rok lub w niektórych przypadkach istnieje także 30-dniowe

AC (Autocasco)

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie jest dobrowolne i można je modyfikować w zależności do własnych potrzeb.

NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

Ubezpieczenie NNW to ochrona na wypadek śmierci i następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy oraz osób podróżujących razem.

ASSISTANCE

Standardowo assistance czyli pomoc w drodze obejmuje holowanie pojazdu po wypadku. Zakres assistance można także zwiększyć do pomocy po awarii i kradzieży samochodu. Pomoc może także obejmować dostarczenie do klienta auta zastępczego na określoną ilość dni.

AUTOSZYBY

Ubezpieczenie szyb samochodowych rozszerza ochronę ubezpieczeniową klienta ponieważ w przypadku rozbicia się takiej szyby i zlikwidowania szkody przez firmę ubezpieczeniową klient nie straci zniżek w AC.

OCHRONA UTRATY ZNIŻKI

Ochrona utraty zniżki to utrzymanie przez sprawcę wypadku zniżek po szkodzie.