Ubezpieczenie firmowe

Ubezpieczenia firmowe to ubezpieczenia dla właściciele właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale posiadają budynki lub lokale na wynajem. W ubezpieczeniach firmowych możliwe jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk oraz od ryzyk nazwanych w zależności od potrzeb. W ubezpieczeniu firmowym zawiera się:

  • ubezpieczenie firmy a dokładniej jej majątku od zdarzeń losowych
  • ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej nawet do 5 milionów złotych także w przypadku świadczenia usług poza granicami Polski. Ubezpieczenie firmowe można dodatkowo rozszerzyć o klauzule takie jak:
  • ubezpieczenie stałych kosztów działalności
  • ubezpieczenie od utraty zysku
  • ubezpieczenie dochodów.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują w swoim zakresie assistance (także assistance windykacyjny). Jest to sposób na odzyskanie pieniędzy z niezapłaconych faktur.